Di tag: NABI IBRAHIM

PELAJARAN DARI BEBERAPA PENGORBANAN NABI IBRAHIM

PELAJARAN DARI BEBERAPA PENGORBANAN NABI IBRAHIM

PELAJARAN DARI BEBERAPA PENGORBANAN NABI IBRAHIM (kajian tematis al-qur`an dan hadits) A.. Sekilas Historis Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim dilahirkan di kampung Ur, kemudian hijrah ke Babilonia (kawasan Iraq) kemudian hijrah ke Haran (Turki), ke...

Translate ยป